Mladinski zbor Danica • Jugendchor

Mladinski zbor Danica

Mladinski zbor je zelo široko zasnovana skupina društva. Začasno so v zboru pevke in pevci, ki so ravno zapustili otroški zbor, do takih, ki prepevajo v tem sestavu že vrsto let.

Mladinski zbor nastopa v različnih formacijah. Starejšo sekcijo vodita Miriam Sadnikar in Barbara Mistelbauer-Stern, mlajšo sekcijo pa Sara Ouschan in Barbara Mistelbauer-Stern. Za vaje se pogovorijo sproti, večkrat pa se dobijo pri seminarskih vajah. Med njimi je veliko študentov. Nekateri pa pojejo pri koroškem deželnem zboru.

Leta 2012 je sodeloval Mladinski zbor Danica pri tekmovanju za Koroški zbor leta in uspešno napredoval v finale.

Pri naslednjem Landesjugendsingen je bil pa v Gradcu in dosegel odlično oceno.

Kot prva slovenska skupina je nato zastopal deželo Koroško pri vseavstrijskem srečanju mladinskih zborov v Kufsteinu na Tirolskem.

Leta 2014 je zbor posnel nekaj pesmi za zgoščenko Skozi rodove. Istega leta je proslavil skupaj z otroškim zborom 40. letnico obstoja s prvim samostojnim koncertom “39+1”.

V letu 2018 je skupnaj z mešanim zborom Danica in Kežarjevimi vnuki zelo uspešno izvedel koncert popularnih pesmi Danica mav drhač 2.

Zbor nastopa pri raznih prireditvah doma kot tudi pri sosednih društvih. S svojim raznovrstnim pevskim repertoarjem pevsko oblikuje odprtje razstav, prezentacije knjig, mednarodne konference, duhovne koncerte kot tudi mladinske in poročne maše.

Mlajüi mladinski zbor Danica

Mlajši mladinski zbor vodita učiteljici Sara Ouschan in Barbara Mistelbauer-Stern. Okoli 25 otrok se vsak teden zbere in prepeva na vajah, z veseljem seveda tudi nastopa. Radi pojejo slovenske, otroške in ljudske pesmi, pogosto pa tudi pesmi v drugih jezikih ali ritmične pesmi. Večina pevk in pevcev Danice je začela s petjem in društvenim delom prav pri otroškem zboru.

Delo z mladino je že od nekdaj pomemben del društvenega dela pri SPD Danica. Že v medvojnih letih se je v društvu zbirala mladina, po drugi svetovni vojni je priložnostno prepeval otroški zbor. Leta 1975 je vodstvo otroške skupine prevzela Danica Kežar. Odtlej obstaja otroški zbor neprekinjeno, njegovo vodenje pa je bilo v rokah več društvenic in društvenikov.

Prvotno je obstajala le ena skupina. Ker pa iz otrok postanejo mladinci in se spreminjajo tudi glasovi in interesi, se je pevsko delo sčasoma porazdelilo in društvena pevska mladina v zadnjih letih vadi in nastopa v različnih sestavah. Otroški zbor redno sodeluje pri srečanju otroških zborov, pri misijonski tomboli in pri društvenih prireditvah. Skupaj z mladinskim zborom pa so leta 2009 posneli zgoščenko božičnih in zimskih pesmi »Mir se začne«.
Leta 2008 je SPD Danica za zgledno delo z mladino prejelo pospeševalno nagrado za ljudsko kulturo dežele Koroške.

Der Jugendchor

Zum Jugendchor gehören Sängerinnen und Sänger aus einem relativ breiten Alterssegment. Deshalb kommt es auch zu unterschiedlichen Formationen in denen der Jugendchor auftritt. Es gibt die jüngeren Sängerinnen und Sänger, die gerade eben dem Kinderchor entwachsen sind, bis hin zu den älteren Sängerinnen und Sängern, die bereits viele Jahre singen.

Ähnlich Vielfältig wie die Altersstruktur sind auch die Leiterinnen. Die älteren Sängerinnen und Sänger werden von Miriam Sadnikar und Barbara Miselbauer-Stern geleitet, die jüngere von Sara Ouschan und Barbara Mistelbauer-Stern. Die Chorproben werden von Probe zu Probe vereinbart. Da die Gruppen aus etlichen Studentinnen und Studenten besteht, werden auch ab und zu Seminarproben ausgerufen.

Der Jugendchor Danica war in den letzten Jahren bei zahlreichen Chorwettbewerben sehr erfolgreich.

Im Jahr 2012 schaffte der Chor beim Wettbewerb zum Kärntner Chor des Jahres den Einzug ins Finale.

Als Klassenbester seiner Kategorie beim Landesjugendsingen 2013 in Graz vertrat der Jugendchor Danica das Land Kärnten beim Bundesjugendsingen in Kufstein.

Im Jahr 2014 folgte die CD Aufnahme Skozi rodove. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war das Jubiläumskonzert 39+1.

Im Jahr 2018 gestaltete der Chor gemeinsam mit dem gemischten Chor und der Kleingruppe Kežarjevi vnuki das Konzert Danica mav drhač 2.

Mit seinem reichen Repertoire wird der Jugendchor gerne zu verschiedensten Anlässen eingeladen.

Jüngerer Jugendchor

Der jüngere Jugendchor wird von den Lehrerinnen Sara Ouschan und Barbara Mistelbauer-Stern geleitet. Jede Woche treffen sich rund 25 junge Sänger/innen um gemeinsam zu üben. Gerne treten sie auf, um mit Kinderliedern und rhythmischen Liedern das Publikum zu begeistern. Die meisten Sänger/innen des gemischten Chores Danica begannen bereits beim Kinderchor ihre sängerische Laufbahn.

Im slowenischen Kulturverein SPD Danica wird Jugendarbeit seit jeher groß geschrieben. Bereits zwischen den Weltkriegen, vor allem aber nach dem 2. Weltkrieg, trat zu besonderen Anlässen der Kinderchor auf. Eine kontinuierliche Arbeit mit den jüngsten Sänger/innen folgte. Im Jahr 2008 erhielt der slowenische Kulturverein SPD Danica für seine vorbildliche Jugendarbeit den „Förderungspreis für Volkskultur des Landes Kärnten“.

Aus ursprünglich einem Chor sind in den letzten Jahren aufgrund des großen Altersunterschieds ein Kinderchor und ein Jugendchor hervorgegangen. Der Kinderchor tritt regelmäßig bei Veranstaltungen des Kulturvereins und bei der Missionstombola auf. Gemeinsam mit dem Jugendchor nahmen sie 2009 die winterlich-weihnachtliche CD „Mir se začne“ (Der Frieden beginnt) erfolgreich auf.