Otroški zbor Danica • Kinderchor • Zvezdice

Zvezdice

Zvezdice Danice so najmlajša skupina društva. Prvi nastop so imele na novoletnem koncertu 2016. Od tedaj naprej nas razveselijo pri vsakem novoletnem koncertu na novo, prepevajo pa tudi pri srečanjih otroških in mladinskih zborov, pri materinskih proslavah in drugih priložnostih.

Kot najmlajša formacija društva zajamejo tudi naše najmlajše kulturne poganke. Najmlajše pevke in pevci obiskujejo vrtec, starejši pa ljudsko šolo. Vsako soboto imajo vaje in z veseljem prepevajo

Skupino vodijo Elena Rutar, Tereza Mistelbauer in Jasmina Hajnžič.

Zelo ponosni smo na to formacijo, kajti skozi leta so se Zvezdice razvile v otroški zbor. Posebej veseli smo, da zajamemo predšolske otroke, kajti z vstopom v ljudsko šolo so navajeni osnovnih pravil zbora in nemalokrat prevzamejo vodilne glasove. Dodatno pa bogatijo našo glasbeno piramido, ki smo si jo zamislili, da lahko pevec od najmlajših do najstarejpših nog nepretrgano poje v društvu.

Delo z mladino je že od nekdaj pomemben del društvenega dela pri SPD Danica. Že v medvojnih letih se je v društvu zbirala mladina, po drugi svetovni vojni je priložnostno prepeval otroški zbor. Leta 1975 je vodstvo otroške skupine prevzela Danica Kežar. Odtlej obstaja otroški zbor neprekinjeno, njegovo vodenje pa je bilo v rokah več društvenic in društvenikov.

Leta 2008 je SPD Danica za zgledno delo z mladino prejelo pospeševalno nagrado za ljudsko kulturo dežele Koroške.

Zvezdice

Der Chor Zvezdice ist unsere jüngste Formation. Den ersten Auftritt hatten sie beim Neujahrskonzert 2016. Seitdem sind sie zu einem Fixpunkt bei diesem Konzert geworden, sie treten aber auch auf Muttertagsveranstaltungen, Pensionistentreffen, Weihnachtsfeiern und Treffen von Kinder- und Jugendchören auf.

Als jüngste Formation beinhalten sie auch unsere jüngsten Kulturschaffenden. Die jüngsten Sänger besuchen den Kindergarten, die älteren die Volksschule. Jeden Samstag proben sie im Kulturni dom und lernen dort die ersten Regeln für Chorsängerinnen und Chorsänger.

Die Gruppe wird von Elena Rutar, Tereza Mistelbauer und Jasmina Hajnžič geleitet.

Wir sind sehr stolz auf unsere Zvezdice – übersetzt Sternchen – da wir mit dieser Formation unsere Gesangspyramide erweitern konnten. Die Gesangspyramide ist unsere Vorstellung der Möglichkeit, dass Sängerinnen und Sänger von klein auf bis zum hohen Alter ununterbrochen im Verein singen können.