Teatr Danica

Odrasla gledališka skupina  Teatr Danica

Od ustanovitve društva 1914 naprej spadajo gledališke predstave k najvažnejšim dejavnostim društva, saj so odlična jezikovna šola. Medtem ko so v prejšnjih desetletjih bile na programu večinoma ljudske igre, pa so igralke in igralci v novejši dobi pod vodstvom profesionalnih režiserjev naštudirali vrsto zelo zahtevnih gledaliških predstav. Udeleževali so se tudi Linhartovega srečanja, vrhunca sezone slovenskih ljubiteljskih gledališč.

Theatergruppe der Erwachsenen

Von Beginn an, also seit 1912, gehört das Schauspiel zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen des Kulturvereins. Hervorzuheben ist seine zusätzliche Bedeutung als Sprachtraining, denn im darstellenden Spiel können slowenische Sprachkenntnisse sehr praktisch und plastisch gefestigt werden. In den ersten Jahrzehnten führte die Theatergruppe vorwiegend Volksstücke auf, in den letzten Jahrzehnten wurden und werden – unter Mithilfe professioneller Regisseur/innen – auch anspruchsvolle Theaterstücke gespielt. Das Teatr Danica kann auf zahlreiche Erfolge hinweisen, so gastierte das Ensemble beispielsweise auch beim Festival „Linhartovo srečanje“, dem bedeutendsten Festival slowenischer Laientheatergruppen.


Vodi-Leitung: Maria Hobel


Predstave - Vorstellungen:

2019 Ljubezenske in šaljive zgodbe

2014 Na dnu

2009 Pridi gola na večerjo

2006: Goli pianist ali Mala nočna muzika

2003: Življenje podeželskih plejbojev

1999: Matiček se ženi

1997: Sem pa tja

1991: Veleja

1989: Samomorilec

1987: Komaj do srednjih vej