GledališčeTheater

30. 03. 2019

Premiera - Premiere: Ljubezenske in šaljive slike al fresco

Kulturni dom Danica Šentprimož - St. Primus

Odrals gledališka skupina je odigrla premiero v Kulturnem domu. 

Die Erwachsenentheatergruppe feierte eine erfolgreiche Theaterpremiere mit dem Stück Ljubezenske in šaljive slike. 

Režiser - Regisseur: Aleksander Tolmaier. 
Avtor komedije - Autor der Komödie: José Luis Alonso de Santos

Igrali so - es spielten: Kristina Hajnžič, Marco Hobel, Jozej Krasnik, Sonja Hribar-Marko, Mirko Ogris, Marica Sommeregger, Andreja Hudl, Christian Urak