Mladinska lutkovna skupina • Jugendtheatergruppe

Otroška in mladinska lutkovna skupina Danica

Lutkovna skupina društva SPD Danica je skupina mladincev, ki stojijo že od mladih nog skupno na odru. Začasno šteje skupina šest deklet in dva fanta. Zelo radi hodijo na vaje in razvijajo svoje talente. Voditeljica skupine je Rozi Kummer-Pasterk.

Skupina se je prvič zbrala kratko pred poletjem 2014. Za prvo igro so se zmenili z režiserko Natašo Herlec za pravljico "Trije prašički", ki so jo sami predelali in prilagodili v smer, da so vse važne vloge prevzele znane pop-zvezde in tako je dobila tragikomedija o lačnem volku skurilno preobliko.

Od leta 2017 oz. od predstave Lepotica in zver dela s skupino Irena Rajh. Pod njeno režijo je skupina spremenila stil igranja od najprej samo lutkarskega v kombinirani stil z mnogimi dramskimi gledališkimi elementi. Slej ko prej ljubi skupina igranje z lutkami.

Vsako leto mladi uživajo na živahnem tednu v Ankaranu, kjer pripravijo nove predstave. Seveda potem sledijo še številne vaje jeseni. Nove predstave želijo predstaviti na številnih odrih, saj hočejo pokazati, kaj znajo in pri tem zbirati izkušnje in zlate plakete.

Kinder- und Jugendfigurentheatergruppe

Die Figurentheatergruppe des slowenischen Kulturvereins Danica besteht aus sechs Mädchen und zwei Buben, die schon von Kindesbeinen an gemeinsam auf der Bühne stehen. Gerne proben sie zusammen und entwickeln ihre Talente. Die Gruppe wird von Rozi Kummer-Pasterk geleitet.

Die Kinder bzw. heutigen Jugendlichen versammelten sich erstmals im Juni 2014, um mit der Regisseurin Natascha Herlec das Stück für die erste Vorstellung auszusuchen. Die Wahl fiel auf das Märchen "Die drei Schweinchen", das in Eigenregie zu einer Tragikomödie mit bekannten Persönlichkeiten aus der Popbranche abgeändert wurde. Mit der tollen Musik wurde dem Stück noch mehr Spannung und Spaß gegeben.

Seit dem Jahr 2017 bzw. der Vorstellung 'Lepotica in zver - die Schöne und das Biest' arbeitet die Gruppe mit der Regisseuring Irena Rajh. Unter der Regie von Irena öffnete die Gruppe ihr Spektrum und integriert seitdem viele klassische Theaterelemente. Weiterhin liegt aber der Fokus ganz klar auf dem Puppentheaterspiel.

Jedes Jahr geht die Gruppe zum (Puppen-)Theaterworkshop nach Ankaran in Slowenien. In der intensiven Woche wird jedesmal der Hauptteil der neuen Vorstellung gestellt. Die Premiere erfolgt jedes Jahr im Herbst. Sie freut sich jedesmal aufs neue, wenn sie zu Gastauftritten eingeladen wird.

Predstave-Vorstellungen:

2014: Prašički gredo po svoje

2015: Petelin, vladar sveta

2016: Zrcalo življenja - der Spiegel des Lebens

2017Lepotica in zver - die Schöne und das Biest

2018TV šala - Dobro jutro Šentprimož - TV-Witz - Guten Morgen St. Primus

Mladinska gledališka skupina Sanjelovci

Že v (devetnajst)sedemdesetih in osemdesetih letih so otroci s krajšimi prizori pestrili letne materinske proslave. Leta 2002 se je znova poživila mladinska gledališka dejavnost, ki se je odtlej vedno spet pomladila in vsakič na novo odlično razvila.

Leta 2009 se je tvorila gledališka skupina, ki si je dala programatsko ime Sanjelovci, saj so mladi igralci in igralke snov za svoje predstave izbirali iz življenja, svojih želja in sanj za družbo, v kateri živijo. Z leti so Sanjelovci prav zablesteli in bili deležni pozornosti in številnih priznanj stroke. Njihove predstave so bile redno izbrane za sodelovanja pri festivalih v Sloveniji in Avstriji.

Posebno odmevna je bila rock-pop-plesna predstava Koroško Kolo/Kärntner Reigen, ki je bila za družbeno angažiranost in profesionalno igro večkrat nagrajena. Tako na festivalu TRANSGENERACIJE v Ljubljani ter na festivalu VIZIJE v Novi Gorici. Odlične ocene sta skupina in predstava dosegli tudi pri avstrijskem festivalu JUNGE BURG na Burgtheatru na Dunaju, gostovali so na dunajskem Akademietheatru. Odzvali so se vabilu v Baden pri Dunaju na festival Jugendszenario v okviru avstrijske gledališke zveze ATINÖ. Predstava je našla pot celo v avstrijski parlament, saj je obravnavala perečo družbeno temo sožitja med narodoma na Koroškem. Predstavo je skupina posnela tudi kot film.

S predstavo Andorra so Sanjelovci leta 2013 na festivalu TRANSGENERACIJE prejeli odlikovanje za najboljšo predstavo in produkcijsko nagrado Cankarjevega doma v Ljubljani. Aprila 2014 so s predstavo Samo milijon nas še živi odprli festival TRANSGENERACIJE 2014.

Skupino so spremljale Sonja Kert-Wakounig in Tamara Sommeregger (ki je bila tudi igralka).


Jugendtheatergruppe

Bereits in den 1970-er und 1980-er Jahren wurden immer wieder szenische Aufführungen von Kindern bei Muttertagsfeiern dargeboten. Im Jahr 2002 wurde erneut eine Kinder- bzw. Jugendtheatergruppe gegründet, die sich seitdem stets verjüngte und weiterentwickelte.

Im Jahr 2009 benannte sich die Jugendtheatergruppe Sanjelovci (zu deutsch: Traumfänger). Als solches machte sich die Gruppe einen Namen und wurde immer wieder zu Theaterfestivals in Österreich und Slowenien eingeladen. Der Name war praktisch Programm, da die jungen Leute ihre Vorstellungen aus dem Leben wobten, ihren Wünschen und Träumen für die Gesellschaft, in der sie lebten.

Das RockPopTanztheaterstück Koroško kolo/Kärntner Reigen wurde für sein gesellschaftliches Engagement und die profesionelle Darstellung sowohl in Slowenien (die Festivals VIZIJE und TRANSGENERACIJE) als auch in Österreich (Schülertheatertreffen JUNGE BURG in Wien) ausgezeichnet. Man spielte beim Festival Jugendszenario in Baden bei Wien, es gab Auftritte am Akademietheater in Wien und im österreichischen Parlament. Zum Stück Koroško kolo/Kärntner Reigen wurde auch eine Filmversion gedreht.

Das Stück Andorra wurde als beste Vorstellung beim Festival TRANSGENERACIJE 2013 ausgezeichnet und die jungen Darsteller/innen erhielten den Produktionspreis der staatlichen Kulturinstitution Cankarjev dom in Ljubljana. Im April 2014 eröffnete die Jugendtheatergruppe mit dem neuen Stück Samo milijon nas še živi das Festival TRANSGENERACIJE 2014.

Die Gruppe wurde von Sonja Kert-Wakounig und Tamara Sommeregger (die auch Schauspielerin war) geleitet.


Predstave-Vorstellungen:

2013: Samo milijon nas še leti

2012: Andorra

2011: Frulululu

2009: Koroško kolo - Kärntner Reigen

2007: Skrivni dnevnik Jadrana Krta

2001: Zgodbe z ulice Na jasi ali Kdo je Srnici Pikici poteptal gredice?
avtorica: Anita Hudl
režija: Anita Hudl
glasba: Hanzi Kežar ml.