Mešani pevski zbor Danica • Gemischter Chor

Mešani pevski zbor Danica

Mešani pevski zbor Danica vodi mag. Stanko Polzer. Zbor ima nad 50 pevk in pevcev. Glavno nalogo vidi v ohranjanju in podajanju slovenske narodne in umetne pesmi. Zbor si prizadeva za načrtno glasovno šolanje pevk in pevcev. Sodeluje tudi pri raznih pevskih tekmovanjih. Tako je postal 2012 tudi »Koroški zbor leta«.

MePZ Danica je eden najvidnejših nosilcev kulture v občini Škocjan - St. Kanzian in pomembno prispeva k ohranitvi slovenskega jezika na Koroškem. Zbor je leta 1912 ustanovil slepi organist Andrej Mičej iz Šentvida v Podjuni . Po drugi svetovni vojni je prevzel odgovornost za pevsko dejavnost Hanzej Kežar, ki je bil nad 45 let duša pevskega delovanja. Leta 1992 je predal vodenje zbora današnjemu zborovodji Stanku Polzerju. Z izvajanjem glasbenih stvaritev za zbor in orkester je Stanko Polzer razširil repertoar in zboru dal nove akcente.

Der gemischte Chor Danica

Der gemischte Chor »MePZ Danica« wird von Mag. Stanko Polzer geleitet. Ein wichtiges Anliegen des Chores ist die Erhaltung und Pflege des slowenischen Volks- und Kunstliedes. Besonderer Wert wird auf die musikalische Ausbildung der gut 50 Sängerinnen und Sänger gelegt. Der Chor nimmt sehr erfolgreich an Chorwettbewerben teil und ersang sich 2012 die Auszeichnung »Kärntner Chor des Jahres«

Der gemischte Chor Danica zählt einerseits zu einem der wichtigsten Kulturträger der Gemeinde St. Kanzian - Škocjan und andererseits zu einem zentralen Kulturträger für die  Erhaltung der slowenischen Sprache in Kärnten . Er wurde 1912 von einem blinden Organisten - Andrej Mičej - gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Leitung Hanzej Kežar, der mehr als 45 Jahre die musikalische Seele des Kulturvereins verkörperte. Im Jahr 1992 übergab er die Leitung an den heutigen Dirigenten Stanko Polzer. Unter dessen Leitung wurde das Repertoire des Chores um bedeutende Chor-Orchesterwerke erweitert.

Projekti za zbor in orkester - Chor-Orchester-Projekte:

Drugi projekti  - weiter Projekte:

  • 2012 »Lux stellae«: slavnostni koncert ob 100-letnici pevskega zbora. I. del: biseri duhovnih a-cappella skladb. II. del: „Fantasia para un gentilhombre“ za kitaro in orkester (Joaquin Rodrigo); III. del: „Cantico de San Francisco de Asis“ za zbor in orkester (Joaquin Rodrigo) – avstrijska praizvedba - Festkonzert zum 100-jährigen Bestandsjubiläum des Chores. Teil I: Perlen geistlicher A-cappella-Werke. Teil II: „Fantasia para un gentilhombre“ für Gitarre und Orchester von Joaquin Rodrigo; Teil III: „Cantico de San Francisco de Asis“ für Chor und Orchester von Joaquin Rodrigo (Österreichpremiere)
  • 2010 »Koroški pušeljc«: slovenske narodne pesmi iz Zilje, Roža in Podjune - Slowenische Volkslieder aus dem Gailtal, Rosental und Jauntal
  • 2007 »Buah pumaj – Danica mav drhač«: popularni program zimzelenih pesmi - slovenskih popevk in mednarodnih hitov - Populäre slowenische Hits und internationale Evergreens

Priznanja - Auszeichnungen:

 

Mag. Stanko Polzer

Mag. Stanko Polzer je študiral glasbeno vzgojo, instrumentalno glasbeno vzgojo (petje in klavir) ter dirigiranje zbora pri prof. Karlu Ernstu Hoffmannu na Glasbeni visoki šoli v Gradcu. Danes poučuje glasbeno vzgojo na ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. V zadnjih letih je deloval tudi kot referent v izobrazbi zborovodij (Glasbena šola na Koroškem, Chorakademie Kärnten, Kärntner Sängerbund).
Pri tem ga podpira njegova namestnica Doris Wakounig, ki je na celovškem konservatoriju zaključila izobrazbo za učiteljico klavirja in zborovodsko šolo pri prof. Rolandu Streinerju.

Mag. Stanko Polzer

Mag. Stanko Polzer studierte Musikerziehung, Instrumentalmusikerziehung (Gesang und Klavier) und Chordirigieren bei Prof. Karl Ernst Hoffmann an der Musikhochschule in Graz und ist heute als Professor für Musikerziehung am BG/BRG für Slowenen in Klagenfurt tätig. Einige Jahre war er auch Mitglied des künstlerischen Gremiums der Chorakademie Kärnten. In den letzten Jahren liegen seine Schwerpunkte  vor allem im Bereich der Referententätigkeit bei Chorleiterausbildungen.
Unterstützt wird er von seiner Stellvertreterin Doris Wakounig, die am Kärntner Landeskonservatorium sowohl ein Studium als Klavierlehrerin als auch den Chorleiterlehrgang bei Prof. Roland Streiner absolvierte.