KoncertKonzert

25. 10. 2018

So klingt St. Kanzian - Škocjan

Predstavitev zoščenke - CD-Präsentation

K3 Škocjan - St.Kanzian

Pred petnajstimi leti je otvorila občina kulturni dom K3 v Škocjanu. Praznovanje tega dogodka je bila  za  kulturni oddelek občine Škocjan pobuda, da posnamejo vse pevske ali glasbene skupine, ki delujejo v občini, pesmi za zgoščenko So klingt St. Kanzian – Škocjan. Od Slovenskega prosvetnega društva Danica so sodelovali otroški, mladinski in mešani zbor. Vsaka skupina je posnela po dve pesmi.

V četrtek, 25.10.2019, je bila pri jubilejnem koncertu predstavitev zgoščenka v občinskem kulturnem domu K3. Otroški zbor je med drugim zapel pesem Aufstehen, aufeinander zugehen, ki opeva medčloveške odnose in poziva k tem, da bi šli ljudje drug drugemu nasproti. Tudi mladinski zbor je izbral emocijonalno pesem I am from Austria s slovenskim besedilom. Pesem velja kot neoficialna himna Avstrije in je vzpodbudila pri publiki spontane ‚Bravo‘-klice.

Po prvem delu je nastopil moški pevski zbor Vinko Poljanec, ki je zapel pesem Oj ti prelepi rojstni kraj Škocjan, katero je skomponiral Hanzej Artač, ki je bil pri koncertu navzoč. Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške - oddelek Škocjan je zastopala Lara Wakounig na klarinetu ob spremljavi glasbene učiteljice Doris Wakounig. Izredno lepa skladba Ajda in klarinet je navdušila poslušalce.

Mešani pevski zbor Danica je zapel pesmi Nmav čez jizaro  in Kaj je ncoj zan fajn večir, kateri sta bili posneti za zgoščenko. Po koncertu so bili vsi sodelujoči povabljeni na pogostitev.

Vor 15 Jahren wurde das Kulturzentrum K3 in St. Kanzian eröffnet. Zu diesem Anlass entschloss sich das Kulturreferat der Gemeinde St. Kanzian eine CD aufzunehmen. Auf der CD So klingt St. Kanzian – Škocjan sind alle Kulturvereine der Gemeinde vertreten. Vom Slowenischen Kulturverein Danica sind 3 Gruppen vertreten: Kinder-, Jugendchor und gemischte Chor. Jeweils zwei Lieder wurden aus diesem Anlass im Frühjahr aufgenommen.

Am Donnerstag dem 25.10.2018 wurde diese CD im Kulturhaus K3 vorgestellt. Der Kinderchor trug das Lied Aufstehen, aufeinander zugehen vor. Das Refrain des Liedes passte wunderbar zum Vorabend des Nationalfeiertages:

Wir wollen aufsteh'n, aufeinander zugeh'n, voneinander lernen, miteinander umzugeh'n.
Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht versteh'n.

Auch der Jugendchor entschied sich bewusst fürs Vortragen der heimlichen österreichische Hymne    I am from Austria  mit einem in die slowenischer Sprache übersetzten Text, welcher zu spontanen Bravo-Rufen aus dem Publikum führte. 

Der gemischte Chor Danica sang die Lieder Nmav čez jizaro und Kaj je ncoj zan fajn večir, welche auch für die CD aufgenommen wurden. Nach dem Konzert gab es noch eine Verköstigung für alle teilnehmenden Chöre. 

Sodelujoče skupine - teilnehmende Gruppen:

 • Ansambel narodne glasbe glasbene šole Škocjan - Volksmusikensemble der Musikschule St. Kanzian
 • Otroški zbor Danica - Kinderchor Danica
 • Vokalna skupina - Vokalgruppe: Nomos
 • Jauntals Stimmen
 • Unterkärntner Vierxång
 • Mladinski zbor Danica - Jugendchor Danica
 • Moški pevski zbor društva - Männerchor des Vereines: SPD Vinko Poljanec
 • Die Striezalan
 • Slovenska glasbena šola dežele Koroške. oddelek Šentprimož - slowenische Musikschule des Landes Kärnten, Abteilung St. Primus
 • MGV Klopeinersee
 • Mešani pevski zbor Danica društva - gemischter Chor des Vereines: SPD Danica