RaznoSonstiges

17. 12. 2018

Snemanje pesmi Sveta noč - Aufnahme des Liedes Stille Nacht

Farna cerkev Šentprimož - Pfarrkirche St. primus

Otroški in mešani zbor so posneli pesem Sveta noč tonsko in tudi filmsko v farni cerkvi v Šentprimožu. 

Der Kinder- und gemischte Chor haben das Lied Stille Nacht in der Pfarrkirche in St. Primus aufgenommen.