RaznoSonstiges

23. 03. 2019

Seminarske vaje - Seminarproben

Kulturni dom Danica Šentprimož - St. Primus

Mešani pevski zbor je imel skupno vajo z večkrat odlikovano zborovodkinjo Danico Pirečnik. Hvala lepa za trud in  

Der gemischte Chor hatte intensive Seminarproben mit der Dirigentin Danica Pirečnik. Vielen Dank für die Mühen und hiflreichen Analysen.