RaznoSonstiges

12. 12. 2018 23:59

Predstavitev narečne zgoščenke - Vorstellung einer CD in slowenischer Mundart

Kulturni dom, Šentprimož - St. Primus

Predstavila se bo zgoščenka v slovenskem narečju.
Es wird eine CD in slowenischer Mundart vorgestellt.