RaznoSonstiges

12. 12. 2019 19:00

Predstavitev iniciative SKUP - Vorstellung der Initiative SKUP

Kulturni dom, Šentprimož - St. Primus

Iniciativa SKUP se bo predstavila v Kulturnem domu v Šentprimožu.
Die Initiative SKUP wird sich im Kulturni dom in St. Primus vorstellen.