KoncertKonzert

13. 03. 2018

Literarni večer - Literaturabend

Gostilna Hojnik v Mokrijah - Gasthaus Hojnik in Mökriach

Korenine so sooblikovale literarni večer, katerega prireja vsako leto društvo upokojencev Podjuna. Letos so brali pri literarnem večeru Marjeta Černe, Stanko Wakounig, Janez Wutte in Josef Fera. 

Der Chor Korenine hat beim Literaturabend teilgenommen. Der Abend wurde von den Pensionisten aus Podjuna-Jauntal organisiert.