KoncertKonzert

20. 04. 2017

Zahvalna maša - Dankgottesdienst

Krönungsmesse in C-Dur

Gospa Sveta - Maria Saaler Dom

Zahvalna maša ob 60-letnici obstoja Slovenske gimnazije

Ob 60-letnici Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu se je spomnila njena šolska skupnost z zahvalno mašo svojih neutrudnih prednikov z dr. Joškom Tischlerjem na čelu. Dirigent Stanko Polzer je naštudiral z za to priliko ustanovljenim zborom šolske skupnosti, ki ga je podprl MePZ Danica, s solisti Andrejo Zlatner, Bernardo Fink, Gabrielom Lipušem in Samom Lampichlerjem in z Orkestrom celovške stolnice Mozartovo Mašo za kronanje. Maša v stolnici pri Gospe Sveti - z duhovniki, ki so maturirali na Slovenski gimnaziji, - je bila prava zahvala za osrednjo izobraževalno ustanovo koroških Slovencev, katero je obiskovalo tudi mnogo pevk in pevcev Danice.

Dankgottesdienst anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Slowenischen Gymnasiums

Die Schulgemeinschaft des BG/BRG für Slowenen gedachte zum 60. Bestandsjubiläum im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes seiner unermüdlichen ehemaligen Professore/inn/en.
Chorleiter Stanko Polzer studierte mit dem zu diesem Anlass gegründeten Chor der Schulgemeinschaft unter der Mitwirkung des gemischten Chores Danica, mit den Solisten Andreja Zlatnar, Bernarda Fink, Gabriel Lipuš und Samo Lampichler und dem Domorchester Klagenfurt die Krönungsmesse in C-Dur von W.A. Mozart ein. Die Messe im Maria Saaler Dom - mit den Priestern, die am Slowenischen Gymnasium maturierten - war ein Ausdruck tiefer Dankbarkeit für eine Mittelschule, die auch von vielen Sängerinnen und Sängern unsres Chores besucht wurde.

 

Komentar: Stanko Wakounig