RaznoSonstiges

31. 03. 2018

Kresovanje - Osterfeuer

Farna cerkev v Šentprimožu - Pfarrkirche in St. Primus

Kult je priredil tradicionalni kres po velikonočni vigilji ob cerkviji v Šentprimožu. 

Kult hat das traditionelle Osterfeuer neben der Pfarrkirche in St. Primus nach der Ostervigilie organisiert. 

Slike - Bilder: Miro Wakounig