KoncertKonzert

12. 04. 2017

15. Koroški kulturni dnevi

Linhartova dvorana Ljubljana

Mešani pevski zbor je pel na zaključnem koncertu 15ih Koroških kulturni dnevih v Ljubljani. Poleg Danice je nastopil tudi kvintet Smrtnik in Slovenski Oktet. 

Der gemsichte Chor hat gemeinsam mit dem Quintett Smrtnik und dem Slovenski Oktet das Abschiedskonzert der 15. Kärntner Kulturtage in Ljubljana mitgestaltet.