KoncertKonzert

19. 03. 2017

Koroška in Primorska pojeta

Trbiž - Tarvis

Mešani pevski zbor je sodeloval pri pevski reviji Koroška in Primorska pojeta. 

Der gemischte Chor hat beim Singtreffen Koroška in Primorksa pojeta teilgenommen. 

Nastopajoči zbori - Chöre, die teilgenommen haben: 

  • Vokalna skupina Lijak 1883
  • MOPZ Vasilij Mirk
  • MEPZ Danica
  • Komorni zbor musica Viva
  • MEPZ Gorjanci
  • MEPZ Ciril Silič