KoncertKonzert

18. 06. 2018

Koncert slovenske glasbene šole dežele Koroške z gosti

Abteilungskonzert der slowenischen Musikschule des Landes Kärnten mit Gästen

Kulturni dom Danica, Šentprimož - St. Primus

Glasbena šola in SPD Danica vsako leto vabita na koncu šolskega leta na koncert mladih glasbenic in glasbenikov, ki se učijo inštrumentov pri Slovenski glasbeni šoli in drugje. Zbrala se je polna dvorana ljudi, ki so z navdušenjem sledili napredkom učenk in učencev. Mladi so se izkazali tudi v različnih sestavih. Na koncu pa so se za svoj trud lahko posladkali s sladoledom.

Am Ende des Schuljahres luden SPD Danica und die Abteilung St. Primus-Šentprimož der Slowenischen Musikschule des Landes Kärnten Schülerinnen und Schüler zu einem gemeinsamen Abschlusskonzert. Auch heuer versammelte sich wieder eine große Anzahl an Besucher*innen, die gespannt den Fortschritten der jungen Musikerinnen und Musikern lauschte. 

Komentar - Kommentar: Miro Wakounig