KoncertKonzert

24. 11. 2019 14:30

Jubiljena prireditev - Jubiläumsveranstaltung NSKS

Kulturni dom, Pliberk - Bleiburg

Zbor Zvezdice bodo nastopile pri jubilejni prireditvi društva NSKS v Kutlurnem domu v Pliberku.
Der Chor Zvezdice wird bei der Jubiläumsveranstaltung des Vereines NSKS im Kultuni dom in Bleiburg auftreten.