GledališčeTheater

26. 03. 2017

Gostovanje - Gastauftritt: Zrcalo življenja - Der Spiegel der Zeit

Gostovanje - Gastauftritt: Zrcalo življenja - Der Spiegel der Zeit (© SPD Danica)

Dobrla vas - Eberndorf

Lutkovna skupina je gostovala v Kulturnem domu v Dovbrli vasi. 

Die Puppentheatergruppe hat im Kulturni dom in Eberndorf gastiert.