GledališčeTheater

27. 02. 2020

Gostovanje - Gastauftritt: Pravljice za lahko noč

Zentrum Progress, Celovec - Klagenfurt

Figurna skupina je gostovala z igro Pravljice za lahko noč na letošnji izdaji gledališke stalnice Tribuna v Zentrum Progress v Celovcu. 
Die Figurentheatergruppe gastierte mit dem Stück Pravljice za lahko noč bei der alljährlichen Theaterrevue  im Zentrum Progress in Klagenfurt.