GledališčeTheater

19. 08. 2017 23:59

Gledališka in lutkovna delavnica

Schauspiel-Werkstatt

Ankaran

Lutkovna skupina bo šla na intenzivne priprave na lutkovno delavnico v Ankaran.
Die Puppentheatergruppe wird an der Schauspiel-Werkstatt in Ankaran teilnehmen.