KoncertKonzert

25. 01. 2020

Don Boscov praznik - Don Bosco Fest

Farna cerkev v Šentprimožu - Pfarrkirche in St. Primus

Mlajši mladinski zbor je sooblikoval mladinsko mašo na Don-Boscov-praznik. 

Der jüngere Jugendchor hat die Jugendmesse am Don-Bosco-Feiertag mitgestaltet.