KoncertKonzert

26. 10. 2019 19:30

Dober večer sosed - Guten Abend Nachbar

Kulturni dom, Dobrla vas - Eberndorf
Dober večer sosed - Guten Abend Nachbar (© SPD Danica)

Mešani pevski zbor je povabljen k sodelovanju pri prireditvi Dober večer sosed v Dobrli vasi.
Der Chor mešani pevski zbor Danica ist eingeladen die Veranstaltung Guten Abend Nachbar mitzugestalten.