RaznoSonstiges

01. 05. 2019 09:00

Čiščenje Kulturnega doma - Frühjahrsputz

Kulturni dom, Šentprimož - St. Primus

Enkrat na leto počistimo vsi društveniki skupaj Kulturni dom.
Jedes jahr reinigen alle Vereinsmitglieder gemeinsam den Kulturni dom.