KoncertKonzert

15. 03. 2014

danica. skozi rodove.

Koncert ob predstavitvi zgoščenke "danica. skozi rodove." je bil poln uspeh. Otvoril ga je Mešani pevski zbor Danica. Predsednik Samo Wakounig je pozdravil številne goste, med njimi vodjo snemanja Johanna Wurzerja in tonskega mojstra Christiana Miklina od podjetja MSc Media, od katerega je prejel MePZ Danica ob častnem nazivu Koroški zbor leta 2012 dobropis za snemanje zgoščenke.

Da zajame društvo pevce od četrtega do skoraj osemdesetega leta, je bilo vidno, ko so prišli za Otroškim zborom Danica na oder starejši pevci - Korenine Danice. Obe skupini sta navdušili. Pevci Korenin so prejeli med koncertom za dolgoletno petje Gallusove značke.

S tremi pesmimi je pokazal svoj visoki nivo Mladinski zbor Danica.

V zadnjem delu koncerta je zapel MePZ Danica med drugim program, s katerimi bo nastopil 5. aprila v Salzburgu pri tekmovanju "Österreich singt - Europe sings". Pred mogočno Gregorčičevo pesmijo "Nazaj v planinski raj" je predsednik še enkrat opozoril na enkratnost zgoščenke: vse generacije, štirje zbori od enega društva na eni zgoščenki.

 

Das Konzert anlässlich der CD - Präsentation "danica. skozi rodove." war ein voller Erfolg. Eröffnet wurde das Konzert vom gemischten Chor Danica. Obmann Samo Wakounig begrüßte die zahlreichen Besucher, unter anderem den Aufnahmeleiter Johann Wurzer und Tontechniker Christian Miklin von MSc Media, von dem der Chor anlässlich der Auszeichnung zum Kärntner Chor des Jahres den Gutschein für eine CD-Produktion erhielt.

Dass der Kulturverein Sänger vom vierten bis zum achtzigsten Lebensjahr erreicht, wurde sichtbar, als nach dem Kinderchor die älteren Sänger - Korenine Danice - auf die Bühne kamen. Beide Gruppen konnten auf ihre Art begeistern. Die älteren Sänger erhielten Gallus-Auszeichnungen.

Sein hohes Niveau präsentierte mit drei Liedern der Jugendchor Danica.

Im letzten Teil brachte der gemischte Chor Danica unter anderem das Programm, das der Chor am 5. April beim Chorwettbewerb "Österreich singt - Europe sings" in Salzburg vortragen wird. Vor dem Ende wies der Obmann noch einmal auf die Einmaligkeit hin - alle Generationen, vier Chöre von einem Kulturverein auf einer CD vereint.