KoncertKonzert

01. 12. 2019

Adventno srečanje - Adventtreffen

Gostilna Vogel v Šentprimožu - Gasthaus Eckwirt in St. Primus

Zbor Korenine so pele pri adventnem srečanju društva upokojencev Podjuna. 

Der Chor Korenine Danice hat beim Adventtreffen des Pensionistenvereines Podjuna gesungen.