KoncertKonzert

02. 12. 2017

Adventni koncert - Adventkonzert

Maša in koncert - Messe und Konzert

Farna cerkev Šentprimož - Pfarrkirche St. Primus

V soboto, 2. decembra je pripravila fara Šentvid/Šentprimož  malo drugačno adventno mašo. Vse skupine, ki so po maši nastopile pri adventnem koncertu, so bile na željo župnika Hanzeja Rosenzopfa vključene v potek maše. Vsaka  skupina je že med mašo oblikovala del bogoslužja.

Pri maši in pri koncertu so sodelovali šentprimoški cerkveni zbor, vokalna skupina Jauntals Stimmen, Sängerrunde Turnersee, učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške ter otroški, mladinski in mešani pevski zbor Danice. Pri koncertnem delu sta Doris in Samo Wakounig vnesla misli v obeh jezikih za premislek. Skupen zaključek tega adventnega srečanja je bila pesem  "Vi oblaki ga rosite". Po koncertu pa pa je bil še pripravljen prigrizek pred cerkvijo.

Izkupiček dobrodelnega koncerta je namenjen za od koroške Caritas izbrano družino. 


Am ersten Adventwochenden findet in St. Primus schon seit einigen Jahren ein Pfarradvenkonzert, das von den Chören aus der ganzen Pfarre gestaltet wird, statt.

Die heilige Messe am Samstag, den 2. Dezember, wurde heuer auf Wunsch des Pfarrers Hanzej Rosenzopf das erste Mal von den am Adventkonzert teilnehmendne Gruppen mitgestaltet. Bei der Messe und beim Konzert nahmen der Kirchenchor, die Vokalgruppe Jauntals Stimmen, die Sängerrunde Turnersee sowie der Kinder, Jugend, und gemischte Chor Danica teil. Der Kirchenchor  sang  das Schlusslied bei der Messe und eröffnete auch das anschließende Adventkonzert. Während des Adventkonzertes  sorgten Samo und Doris Wakounig mit besinnlichen Texten für eine Athmosphäre, die zum Nachdenken anregte. Zwischen den teilnehmenden Gruppen  spielten die Schülerinnen und Schüler der Slowenischen  Musikschule des Landes Kärnten. Nach dem gemeinsamen Abschlusslied "Vi oblaki ga rosite" gab es noch ein geselliges Beisammensein mit Tee und Kuchen vor der Pfarrkirche.

Der Erlös des Adventkonzertes kommt einer von der Caritas ausgesuchten bedürftigen Familie zugute.