KoncertKonzert

01. 12. 2018

Koncertna adventna sv. maša - Konzert.Advent.Gottesdienst

Farna cerkev Šentprimož - Pfarrkirche St. primus

Kot že zadnje leto je adventni koncert zazvenel v okviru adventne maše. Sodelovali so vsi zbori iz fare.

Med petjem mešanega pevskega zbora Danica je vstopil g. župnik z ministranti decentno barvno razsvetljeni oltarni prostor. Nekatere skupine so že zapele svoje pesmi. Gospod župnik je pozdravil obiskovalce in poudaril, kako pomemben je advent - čas miru, čas dozorevanja, čas priprave na veliki praznik, na božič.
Posamezne dele maše so oblikovale skupine: cerkveni zbor, otroški, mladinski in mešani pevski zbor Danica, Jauntals Stimmen in učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Pri orglah pa sta bila Doris Wakounig in Matej Kežar. Za razsvetljavo je bil pristojen Marijan Kežar.

Za tiste obiskovalce maše, ki so lahko zbrano pustili vplivati ozračje nase, je bila maša zelo lep vstop v advent. Težje so se zbrali pevci iz večjih skupin, ki so morali menjavati prostor. Kljub vsemu je škoda, da tovrstnega vstopa v novo cerkveno leto ni doživelo več ljudi. V prihodnje bo morala fara sama prevzeti odgovornost za vabljene obiskovalcev iz drugih krajev, ker bi zaslužila »prireditev« več publike. Prostovoljni prispevki pri agapi pred cerkvijo - HVALA pridnim ženam! - so bili namenjeni za družino, ki jo je določila Caritas.