Termini • Termine

Prispevki • Berichte

Skupine • Gruppen

Mešani pevski zbor Danica • Gemischter Chor
Mešani pevski zbor Danica • Gemischter Chor

Mešani pevski zbor Danica • Gemischter Chor

MePZ Danica je eden najvidnejših nosilcev kulture v občini Škocjan - St. Kanzian in pomembno prispeva k ohranitvi slovenskega jezika na Koroškem.

Mladinski zbor Danica • Jugendchor
Mladinski zbor Danica • Jugendchor

Mladinski zbor Danica • Jugendchor

Izredno uspešen mladinski zbor, ki je že sodeloval na mnogih tekmovanjih. Der in zahlreichen Chorwettbewerben sehr erfolgreiche Jugendchor.

Korenine Danice • Kežarjevi vnuki
Korenine Danice • Kežarjevi vnuki

Korenine Danice • Kežarjevi vnuki

Zbor bivših pevcev mešanega pevskega zbora - Chor der älteren Sänger/innen
Mala skupina Kežarjevi vnuki - Kleingruppe Kežarjevi vnuki

Teatr Danica
Teatr Danica

Teatr Danica

Naša odrasla gledališka skupina. Unsere ‘ältere’, junge Theatergruppe

Foto • Video

Audio

Povodni mož v Živovem bvat cover

Povodni mož v Živovem bvat

2018

Bobov rep (Bob Rap)

Lutkovna skupina Danica

Hišni rep 1

Sara Ouschan, Tobias Mistelbauer, Anna Polzer

Pripovedke, basni in pesmi v šentprimoškemu narečju
©2018
Iniciativa Slovenščina v družini
Krščanska kulturna zveza, Sloensko prosvetno društvo Danica
Slovenščina v družini - Familiensprache slowenisch
Priprava in zapis basni in pripovedk v narečju: Sonja Kert-Wakounig, Samo Wakounig, Stanko Wakounig
Pregled narečnih zapisov: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (Martina Piko-Rustia)
Slovar narečnih besed, seznam krajevnih, ledinskih hišnih imen, posebnosti šentprimoškega govora: Sonja Kert-Wakounig, Samo Wakounig, Stanko Wakounig, Martina Piko-Rustia
Besedila za hišni rep: Stanko Wakounig
Glasba: Markus Gruber (aranžer), Lisi Rainer, Miriam Sadnikar, Doris Wakounig, Lara Wakounig
Pesmi so pripravili: Markus Gruber, Barbara Mistelbauer-Stern, Sara Ouschan, Doris Wakounig
Snemal: Miha Vavti
Oblikovanje zgoščenke: Miriam Wakounig
Lastniki in izdajatelji: Iniciativa Slovenščina v družini (zanjo Krščanska Kulturna Zveza), Slovensko prosvetno društvo Danica

Cena - Preis: 12€

danica. skozi rodove. cover

danica. skozi rodove.

2014

Čira Čara

S. Wakounig/R. Gobec

Sanje

P. Kernjak

Zvezdice bele

V. Kreslin/M. Tomassini

zborovodja - Chorleiter: Janja Pruntsch, Barbara Mistelbauer-Stern (otroški zbor - Kinderchor), Barbara Mistelbauer-Stern, Miriam Sadnikar (mladinski zbor - Jugendchor), Stanko Polzer (mešani pevski zbor - Gemischter Chor), Anica Maraž-Kežar (Korenine)

tonski mojster - Tontechnik: Christian Miklin

vodja snemanja - Aufnahmeleitung: Johann Wurzer

layout: Miriam Wakounig

 

Zgoščenko lahko naročite tudi po spletu. Prosim izpolnite kontaktni formular na koncu naše spletne strani.

Sie können die CD auch online erwerben, indem sie das Kontaktformular am Ende unserer Homepage ausfüllen und abschicken.

cena - Preis: 15€

IBAN: AT953910400004110185

Društvo • Verein

Slovensko prosvetno društvo Danica

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1914 pod imenom „Katoliško izobraževalno društvo Danica“. Sedanje ime se glasi „Slovensko prosvetno društvo Danica“. Svoj sedež ima v Kulturnem domu Danica v Šentprimožu.

 

Cilji

 • gojiti in razvijati slovensko in splošno kulturo
 • zbujati zanimanje za literaturo in umetnost
 • ustvarjati možnosti za kulturno udejstvovanje,
 • krepiti razumevanje med narodnima skupnostima
 • pospeševati in ohranjati večjezičnost s posebnim ozirom na slovenskem jeziku

 

Slowenischer Kulturverein Danica

Der Kulturverein wurde im Jahre 1914 als Katholischer Bildungsverein Danica gegründet. Sitz des Vereins ist der Kulturni dom Danica in St. Primus.

 

Vereinsziele

 • Pflege und Entwicklung der slowenischen und der allgemeinen Kultur
 • Wecken von Interesse für Literatur und Kunst
 • Schaffen von Möglichkeiten für kulturelle Aktivitäten
 • Gegenseitiges Stärken des Verständnisses und der Wertschätzung zwischen den beiden Volksgruppen   
 • Fördern von gesellschaftlichen Zusammenkünften und sinnvoller Freizeitgestaltung
 • Befriedigen der Nachfrage nach Bildung und Unterhaltung

Kulturni dom Danica v Šentprimožu - St. Primus

Društvo • Verein - Kulturni dom Danica v Šentprimožu - St. Primus

Kulturni dom Danica v Šentprimožu je sedež Slovenskega prosvetnega društva Danica. Tu imajo društvene skupine vaje, prireditve, seje in šolanja. Dvorana je namenjena koncertom, gledališkim predstavam in podobnim prireditvam. Na pobudo Janeza Wutteja-Luca so domačini leta 1978 s pomočjo prijateljev iz cele južne Koroške začeli z gradnjo. Društvenikom so priskočile na pomoč tudi delovne brigade mladincev iz današnje Slovenije in Slovenska prosvetna zveza, ki je solastnik doma. Dom se je odprl maja 1980. 

Unsere Heimatstätte

Sitz des Slowenischen Kulturvereines SPD Danica ist der Kulturni dom Danica in St. Primus - Šentprimož. Hier finden Proben, Sitzungen, Vorträge, Buchpräsentationen, Theateraufführungen und Konzerte statt. Der Saal bietet bis zu 250 Besuchern Platz. Der Baubeginn erfolgte auf Eigeninitiative im Jahr 1978. Zahlreiche Helfer aus ganz Südkärnten und dem heutigen Slowenien kamen dem  Kulturverein bei diesem ambitionierten Projekt zu Hilfe. Eröffnet wurde das Haus im Mai 1980.

Naš odbor - Vorstand

Društvo • Verein - Naš odbor - Vorstand

Predsednik - Obmann: Samo Wakounig

Podpredsednika – Obmannstellvertreter/innen: Sonja Hribar-Marko, Miro Wakounig

Tajnica - Sekretärin: Danica Kežar

Namestnica tajnice - Stellvertreterin: Nadja Mochar-Marko

Blagajničarka - Kassierin: Marica Sommeregger

Namestnik blagajničarke - Stellvertreter: Gottfried Hajnžič

Predsednik/-ca - Obmann

Društvo • Verein - Predsednik/-ca - Obmann

Mag. DI Dr. Samo Wakounig 

predsednistvo@danica.at

Zgodovina • Geschichte

 • zgodovina Začetki do 1945 - Gründung und die Zeit bis 1945 01
 • zgodovina Začetki do 1945 - Gründung und die Zeit bis 1945 02
 • zgodovina Začetki do 1945 - Gründung und die Zeit bis 1945 03

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1914 kot "Katoliško izobraževalno društvo Danica" s sedežem v Šentvidu v Podjuni. Med ustanovitelji sta bila župnik Peter Serajnik in slepi organist Andrej Mičej, ki je začel že dve leti prej peti z mešanim zborom v cerkvi in pri  drugih prilikah.

Bistveni del društvenega delovanja je pripadal odru. Tu so se ljudje naučili pismene slovenščine in nastopanja. V glavnem so igrali ljudske igre. Pomembna je bila tudi društvena knjižnica. Predavanja z življenjsko praktičnimi temami so nudila možnost za izobraževanje.

Tako med prvo, kakor tudi med drugo svetovno vojno je kulturno delo mirovalo. Hud udarec pa je zadel društvenega zborovodja Andreja Mičeja, ko je leta 1945 obsodil nacistični sodnik Freisler njegovo ženo in hčerko na smrt.

Der Slowenische Kulturverein Danica wurde als Katholischer Bildungsverein Danica im Jahre 1914 gegründet.Unter den Gründern waren der Pfarrer Peter Serajnik und der blinde Organist Andrej Mičej, der schon 1912 einen Chor gründete, mit dem er sowohl in der Kirche als auch bei weltlichen Anlässen auftrat.

Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit lag aber beim Laientheater. Auf der Bühne übten die Darsteller/innen das Auftreten und die slowenische Schriftsprache. Gespielt wurden einfachere Volksstücke.

Sehr bedeutend war auch die Vereinsbücherei. Bildungsmöglichkeit boten auch Vorträge mit lebenspraktischen Themen.

Währen des Ersten und Zweiten Weltkrieges ruhten die Aktivitäten. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges verurteilte der NS-Richter Roland Freisler die Gattin und die Tochter des Chorleiters zum Tode.

 • zgodovina Doba po drugi svetovni vojni do leta 1990 - die Zeit bis 1990 01
 • zgodovina Doba po drugi svetovni vojni do leta 1990 - die Zeit bis 1990 02
 • zgodovina Doba po drugi svetovni vojni do leta 1990 - die Zeit bis 1990 03

Takoj po drugi svetovni vojni je začel Hanzej Kežar nastopati s fantovskim zborom. Kmalu so se temu zboru pridružila tudi dekleta in nastal je mešani pevski zbor, ki od leta 1958 naprej obstaja neprekinjeno. Nastal pa je tudi ansambel Trio Korotan s pevci. Hanzej Kežar je vodil Mešani pevski zbor Danica nad 45 let. Zbor je pod njegovim vodstvom postal znan daleč preko Koroške.

Vseskozi je obstajala tudi odrska skupina, ki je v prvih povojnih desetletjih naštudirala po dve ali tri gledališke predstave na leto, pozneje pa po eno. Okoli osemdesetih letih so se lotili – skupno s Slovensko prosvetno zvezo –predstav na prostem: Samorastniki (1978), Velika puntarija (1986), Požganica (1990).

Leta 1978 je začelo društvo z gradnjo lastne hiše – Kulturnega doma Danica v Šentprimožu, ki je bil otvorjen leta 1980.

Gleich nach dem 2. Weltkrieg begann Hanzej Kežar mit einem Burschenchor zu singen. Dem schlossen sich bald auch Mädchen an und ab 1958 gibt es ununterbrochen den gemischten Chor. In den 60-er Jahren wurde auch das Trio Korotan mit Sängern gegründet. Über 45 Jahre bildete Hanzej Kežar die musikalische Seele des Kulturvereins.

Parallel mit dem Gemischten Chor bestand schon immer auch eine Theatergruppe, die in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg regelmäßig 2 -3Theaterstücke einstudierte, später aber zumindest eins.

1978 begann der Kulturverein  in Eigeninitiative mit dem Bau eines eigenen Kulturhauses. Der Kulturni dom Danica wurde 1980 eröffnet und ist seither eine wichtige Stätte der Begegnung, Kommunikation und Kultur in der Region.

 • zgodovina Doba od 1990 do 2005 - Die Zeit von 1990 bis 2005 01
 • zgodovina Doba od 1990 do 2005 - Die Zeit von 1990 bis 2005 02
 • zgodovina Doba od 1990 do 2005 - Die Zeit von 1990 bis 2005 03

Leta 1992 je prevzel vodstvo mešanega zbora Stanko Polzer. Z izvajanjem glasbenih stvaritev za zbor in orkester je Stanko Polzer razširil repertoar in zboru dal nove akcente. MePZ Danica je zelo uspešno sodeloval na zborovskih tekmovanjih v Trgu in v Mariboru ter gostoval v ZDA, v Kanadi in dvakrat v Ukrajini.

V teh letih je izredno uspešno razvijal tudi otroški in mladinski zbor. Leta 2000 pa so ustanovili pevski zbor Korenine Danice, čigar vodstvo je prevzel Hanzej Kežar.

Gledališka skupina je v teh letih zelo uspešno delovala in nekaj časa nastopala v širšem sestavu - kot Gledališče ob Dravi. Udeležili pa so se tudi Linhartovega srečanja, festivala gledaliških skupin v Postojni.

Leta 2002 se je znova poživila mladinska gledališka dejavnost.

1992 übernahm Stanko Polzer die Leitung des gemischten Chores. Mit großem Eifer setzte er mehrere Chor-Orchesterprojekte um. Der gemischte Chor nahm an Chorwettbewerben teil und gastierte in den USA und Kanada sowie zweimal in der Ukraine.

Der Kinderchor machte durch eine zunehmende „Professionalisierung“ aufmerksam. Aber auch die älteren Sänger/innen gründeten im Jahr 2000 ihren Chor – Korenine Danice.

Die Theatergruppe machte durch mehrere größere Aufführungen aufmerksam.

Und im Jahr 2002 wurde erneut eine Kindertheatergruppe gegründet.

 • zgodovina Doba od 2005 do danes - Die Zeit von 2005 bis heute 01
 • zgodovina Doba od 2005 do danes - Die Zeit von 2005 bis heute 02
 • zgodovina Doba od 2005 do danes - Die Zeit von 2005 bis heute 03

Leta 2008 je prejela Danica kulturno nagrado deželče Koroške - "Förderpreis für Volkskultur"- za vzgledno delo z mladino.

V teh letih so nastajali večji projekti – od popularne pesmi (Buah pumaj ...Danica mav drhač , 2007) tja do slovenske narodne pesmi (Koroški pušeljc, 2010). Višek je bil slavnostni koncert »Lux stellae« ob 100-letnici pevskega zbora l. 2012, ko je naštudiral MePZ Danica bisere duhovnih skladb in avstrijsko praizvedbo Rodrigovega »Cantico de San Francisco de Asis«. V istem letu si je pripel naziv »Koroški zbor leta 2012«. V finale slednjega tekmovanja je prišel tudi Mladinski zbor Danica, ki se je uveljavil na več tekmovanjih. Pri »Landesjugendsingen« je dvakrat dosegel odlično oceno in sodeloval tudi pri »Österreich singt«.

Vseskozi je nastopala odrasla gledališka skupina Danice, čeprav je dajala malo prednosti mladinski gledališki skupini. Slednja je z vrsto odličnih predstav postala stalen gost na številnih festivalih mladinske gledališke umetnosti po Avstriji in Sloveniji.

Im Jahr 2008 wurde dem slowenische Kulturverein Danica der Förderpreis für Volkskultur für die vorbildliche Jugendarbeit verliehen.

In diesen Jahren wurden zahlreiche Projekte gestaltet – von einem populären Programm „Buah pumaj ...Danica mav drhač« bis hin zum slowenischen Volkslied. Als musikalischer Höhepunkt kann sicherlich das Festkonzert „Lux stellae“ zum 100-sten Bestandsjubiläum des Chores gesehen werden. Dazu studierte der gemischte Chor zahlreiche Perlen geistlicher Lieder ein, mit einer Österreichpremiere von Rodrigos »Cantico de San Francisco de Asis«. Im Herbst wurde der Chor zum "Kärntner Chor des Jahres 2012" gekürt. Ins Finale dieses Chorwettbewerbs hat sich auch der Jugendchor gesungen, der sich in den letzten Jahren bei zahlreichen Wettbewerben erfolgreich mitwirkte.

Stark in den Vordergrund ist in den letzten Jahren die Jugendtheatergruppe getreten. Mit einer ganzen Reihe erfolgreicher Produktionen war sie ständige Teilnehmerin auf Jugendtheaterfestivals in Österrreich und Slowenien.

Kontakt

Kulturni dom Danica

A-9122 Šentprimož • St. Primus
pot Danice 2 • Danicaweg 2

office@danica.at

Pišite nam Schreiben Sie uns

Pišite nam vaše pripombe, želje • Schreiben Sie uns ihre Anmerkungen, Wünsche etc.